5 kwietnia 2019r. mieszkańcy Sołectwa Dołuje wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. Nowym Sołtysem został mieszkaniec Dołuj Pan Andrzej Szwichtenberg. Zebranie ustaliło, że Rada Sołecka będzie liczyła czterech członków. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Pani Alicja Kuźniar, Pani Iwona Majewska, Pan Andrzej Zych, Pani Krystyna Tymczyszyn. 

Pani Jowita Woziwodzka, która pełniła funkcję Sołtysa Sołectwa Dołuje w kadencji 2015-2019 nie ubiegała się o ponowny wybór. 

Podziękowania za dotychczasową współpracę Pani Jowicie Woziwodzkiej złożyła Wójt Teresa Dera oraz mieszkańcy. Nowo wybranemu Sołtysowi Wójt Teresa Dera przekazała długopis z życzeniami dobrych decyzji dla Sołectwa. 

  • DSC_0049
  • DSC_0051
  • DSC_0052
  • DSC_0054
  • DSC_0057
  • DSC_0059