Od stycznia 2019 działa w Dołujach Koło Gospodyń Wiejskich "Kreatywne Wtorki". Spotykamy się co tydzień, we wtorki w filii GCKiB w Dołujach. Stawiamy na aktywizację społeczności lokalnych. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju działalnością: kreatywną, kulinarną itp. Organizujemy warsztaty szycia dla mieszkańców. Jesteśmy otwarte na wszelkie formy wsparcia i współpracy.


Jowita Woziwodzka