W dniu 4 kwietnia 2019r. mieszkańcy Sołectwa Grzepnica wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. Sołtysem wsi została Pani Kamila Dryglak, której w pracy pomagać będzie trzy-osobowa Rada Sołecka w składzie: Blachowski Paweł, Przespolewska Agnieszka i Król Edyta.

Dotychczasowy Sołtys Pan Arkadiusz Król nie startował w wyborach. Wójt Teresa Dera podziękowała Panu Arkadiuszowi za współpracę, a nowej Pani Sołtys życzyła powodzenia i wsparcia mieszkańców.

  • 20190404_183130
  • 20190404_192649
  • DSC_0035
  • DSC_0040
  • DSC_0043
  • DSC_0048