Informuję, że z dniem 3 stycznia 2020 roku Pani Kamila Dryglak nie pełni już funkcji Sołtysa Sołectwa Grzepnica. Zebranie wiejskie, na którym odbędą się wybory Sołtysa odbędzie się 6 lutego 2020 r.

Do tego czasu w przypadku spraw związanych z sołectwem, mieszkańcy powinni je kierować bezpośrednio do Urzędu Gminy Dobra.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera