6 lutego 2020r. w Sołectwie Grzepnica odbyło się zebranie dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa, w związku z rezygnacją z funkcji Sołtysa przez Panią K. Dryglak. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie. Spośród dwóch kandydatów mieszkańcy wybrali na Sołtysa Pana Pawła Blachowskiego. Nowo wybranemu Sołtysowi gratulacje złożyli Wójt Teresa Dera i Zastępca Wójta Rafał Zahorski. 

 

  • 20200206_182333
  • 20200206_182436
  • 20200206_183501