Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Mierzyn na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 18:00 w stołówce Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci przy ul. Kolorowej 27 w Mierzynie.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Bieżąca sytuacja gospodarki wodnej w Mierzynie.
  3. Wolne wnioski i zapytania.

 

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 18:30, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa Nr XXVI/364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r.).

 

SOŁTYS

SOŁECTWA MIERZYN