W związku z chorobą i przebywaniem na zwolnieniu lekarskim przez Wójt Gminy Dobra Teresę Dera zebranie wiejskie Sołectwa Mierzyn zwołanie na dzień 30 sierpnia 2017r. zostaje odwołane.
O nowym terminie zebrania zostaniecie Państwo poinformowani.

Sołtys Sołectwa
Mierzyn