W dniu 8 kwietnia 2019r. odbyło się zebranie wiejskie w Mierzynie. Mieszkańcy wybrali Sołtysa, którym ponownie został Pan Jan Głowacki oraz Radę Sołecką w ilości siedmiu osób. Do Rady Sołeckiej wybrano: Eżbietę Sieńko-Awierianów, Annę Otorowską, Henryka Malinowskiego, Bożenę Koprowską, Marzenę Żurawską, Pawła Kuśmirczuka oraz Leszka Kuszelewicza. 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6