W dniu 16 kwietnia 2019r. mieszkańcy Skarbimierzyc i Redlicy wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. Nowym Sołtysem Sołectwa Skarbimierzyce została Pani Elżbieta Kuranc. Zebranie ustaliło, że Rada Sołecka będzie liczyła pięciu członków. W jej skład weszli Bartłomiej Błażejewicz, Wierzbicka Natalia, Tomaszewska Monika, Cukrowski Jakub i Oblizajek Teresa. 

Wójt Teresa Dera podziękowała za dotychczasową pracę Sołtysowi Panu Waldemarowi Waszczukowi i pogratulowała nowo wybranym władzom Sołectwa. 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6