W dniu 17 kwietnia 2019r. mieszkańcy Sołectwa Stolec wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. Nowym Sołtysem został Pan Marcin Chołaj. Zebranie ustaliło, że Rada Sołecka będzie liczyła 4 członków. W skład Rady weszli Jacek Supernak, Grażyna Jurgiel-Małecka, Artur Rewers i Beata Bauer. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6