15 kwietnia 2019r. mieszkańcy Wąwelnicy i Lubieszyna wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. Po raz kolejny Sołtysem wybrana została Pani Maria Boruń. Zebranie ustaliło, że Rada Sołecka będzie liczyła 4 członków.  W jej skład weszli: Pietrzykowski Zbigniew, Żamoić Krystyna, Kujdyński Marek, Kamre Lucyna. 

Wójt Teresa Dera pogratulowała nowo wybranym władzom sołectwa. 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6