Konkurs pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś”.

Do konkursu zostało zgłoszone Sołectwo Wołczkowo. Konkurs zachęcał społeczności lokalne do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Do Kapituły konkursowej wpłynęło 26  zgłoszeń sołectw z naszego województwa.

Wołczkowo po ocenie formalnej i merytorycznej złożonego przez nas wniosku znalazło się w gronie 10 najpiękniejszych wsi tego prestiżowego plebiscytu, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W trzecim etapie Kapituła Konkursowa złożona ze specjalistów w zakresie rolnictwa, obszarów wiejskich, turystyki i gospodarki, gospodarki przestrzennej, technologii oraz dziedzictwa kulturowego w dniu 5 lipca br odwiedziła Wołczkowo, aby ocenić walory miejscowości oraz integrację i zaangażowanie społeczności lokalnej.

W niedzielę, 2 września 2018 r. podczas zorganizowanych w Drawsku Pomorskim Dożynek Wojewódzkich rozstrzygnięto konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Piękna Zachodniopomorska Wieś. Wołczkowo z rąk Ryszarda Mićko - Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego otrzymało dyplom uczestnictwa w konkursie. Pierwsze miejsce i nagrodę w wys. 40 tys. zł wywalczyło Żukowo, gmina Sławno.

Zachęcamy Sołtysów do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku.