2 kwietnia 2019r. odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Wołczkowo. Mieszkańcy wybrali Sołtysa oraz Radę Sołecką. Sołtysem Wołczkowa została Pani Leokadia Rygielska, dla której to już 5 kadencja w roli Sołtysa. Zebranie ustaliło, że Rada Sołecka będzie liczyła pięciu członków, na których wybrano: Macieja Agacińskiego, Mirosława Półgęsek, Jolantę Geniusz, Marię Pizzi i Alinę Nowomiejską.

  • DSC_0015
  • DSC_0017
  • DSC_0020
  • DSC_0022
  • DSC_0031
  • DSC_0032