Informuję, że zebranie Lokalnej Grupy Działania planowane na dzień 28 maja 2009 roku nie odbędzie się. Za powstałą sytuację serdecznie przepraszam. Termin następnego spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.

Prezes Zarządu

Teresa Dera