Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu pomiędzy miejscowością Dobrą a miejscowością Buk który zakłada zakaz postoju w ciągu drogi gminnej wzdłuż istniejącego chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych.

Wartość robót brutto: 1 358,17 zł brutto

 

  • mini_20220214_123314
  • mini_20220214_123432

Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Poziomkowej w m. Dobra który zakładał budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej.

Wartość robót brutto: 27 060,00 zł

  • mini_20211223_102314
  • mini_20211223_102416
  • mini_20211223_102500

Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Migdałowej w miejscowości Dobra który wprowadza zakaz postoju oraz zakaz zatrzymywania się w celu umożliwienia wymijania się pojazdów ciężarowych oraz poprawienie widoczności na łuku drogi.

Wartość robót brutto: 2 336,39 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/organizacja-ruchu/migdalowa

Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Storczykowej i Lawendowej w m. Dobra który wprowadza pierwszeństwo na skrzyżowaniu.

Wartość robót brutto: 1 094,70 zł


Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/organizacja-ruchu/storczykowa

Zamontowano słupki blokujące w celu zabezpieczenia pobocza w ciągu drogi gminnej ulica Osiedlowa w m. Dobra

Wartość robót brutto: 9 225,00 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/organizacja-ruchu/osiedlowa

Zamontowano bariery ochronne na połączeniu ulicy Dereszowej i Biedronki w m. Dobra w celu zabezpieczenia przydrożnego rowu.

Wartość robót brutto: 5 411,39 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/organizacja-ruchu/dereszowa

Zamontowano nowy próg zwalniający w ciągu ulicy Poziomkowej w m. Dobra. W/w urządzenie ma poprawić bezpieczeństwo w obrębie kompleksu sportowego jak i szkoły.

Wartość robót brutto 2 706,00 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/organizacja-ruchu/poziomkowa

Montaż znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na ulicy Białej Brzozy i Jaśminowej w m. Dobra. Przedmiotowa organizacja ruchu wprowadza strefę ograniczenia prędkości do 30 km/h na w/w ulicach. Celem poprawienia bezpieczeństwa dodatkowo zamontowano lustra drogowe umożliwiające wyjazd z ulicy Białej Brzozy na ulice Dębowa i Graniczna oraz z ulicy Jaśminowej na ulicę Dębową.

Wartość robót brutto: 4 399,98 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/organizacja-ruchu/bialej-brzozy

Montaż dodatkowych słupków U-12c blokujących możliwość najechania na chodnik oraz ochrony pieszych podczas wyjazdu pojazdów z ulicy Poziomkowej na ulicę Szczecińską.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2017/organizacja_ruchu/poziomkowa

W dniu 15 sierpnia 2014r. w trakcie trwania festynu "Dożynki Gminne", zamknięta dla ruchu samochodowego zostanie ul. Sportowa w Dobrej, na odcinku od stacji paliw do ul. Konwaliowej. Dojazd do osiedla możliwy będzie od strony Buku.
Za powstałe utrudnienia przepraszam.

Wójt Teresa Dera

Nazwa zadania: Kupno i montaż blokad parkingowych i odbojnic na parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Graniczna 24A w Dobrej

Koszt zadania: 1476,50 zł