Nazwa zadania: Kupno i montaż blokad parkingowych i odbojnic na parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Graniczna 24A w Dobrej

Koszt zadania: 1476,50 zł