Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/drogi/3

 

Ul. Zachodnia - zabezpieczenie przepustu drogowego balustradami U-11a wraz z uprzątnięciem terenu wokół przepustu (balustrady wykonane z elementów rurowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz pomalowana proszkowo)

Cena 8087,20 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/drogi/2

 

Ul. Wschodnia - zabezpieczenie przepustu drogowego balustradami U-11a wraz z uprzątnięciem terenu wokół przepustu (balustrady wykonane z płaskowników zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz pomalowana proszkowo)

Cena 6888,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/drogi/1

 

Ul. Na Świdwie - zabezpieczenie przepustu drogowego balustradami U-11a wraz z uprzątnięciem terenu wokół przepustu (balustrady wykonane z elementów rurowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz pomalowana proszkowo)

Cena 7352,00 zł