Przedstawiam plan sytuacyjny projektu organizacji ruchu na ulicy Topolowej w Mierzynie. Informuję, że mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia się co do projektu w terminie do dnia 25 lutego 2015 r.

Pobierz plik .pdf

Gotowy opracowany projekt z dniem 10 marca 2015r. zostanie przedstawiony do zatwierdzenia do Starostwa Powiatowego w Policach

Wójt Teresa Dera