Naprawa progu zwalniającego na ul. Spółdzielców wraz z wymianą elementu końcowego.