Budowa progów zwalniających zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na ulicy Spółdzielców w m. Mierzyn. Inwestycja polegała na wymianie prefabrykowanych progów zwalniających na progi wykonane z kostki betonowej.

 

  • 20170817_111653
  • 20170817_111808
  • 20170817_111909