Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu na ul. Weleckiej w m. Mierzyn który zakłada wyznaczenie i oznakowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Wartość robót brutto: 9 040,50 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/organizacja-ruchu/welecka