Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu na ul. Długiej w m. Mierzyn który zakłada montaż progu zwalniającego wraz z wymianą nawierzchni w obrębie montowanego progu zwalniającego. 

Wartość robót brutto: 14 573,09 zł w tym znaki drogowe: 8100,10 zł, wykonanie nawierzchni 6472,99 zł.

 

  • 20181001_100935
  • 20181001_100938
  • 20181010_125118
  • 20181010_125143
  • 20181010_125235