Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Tytusa, Kokosowej oraz Ozdobnej w m. Mierzyn. W ciągu ulicy Ozdobnej zamontowano 3 progi zwalniające. Na skrzyżowaniach ulicy Tytusa z ulicą Kokosową oraz Tytusa z ulicą Ozdobną wprowadzono oznakowanie które wyznacza ulicę Tytusa jako drogę z pierwszeństwem przejazdu. Dodatkowo wprowadzono oznakowanie na ulicy Ozdobnej oraz Kokosowej w celu zamknięcia strefy zamieszkania oraz ograniczenia tonażowego.

Wartość robót brutto: 14 329,75 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/organizacja-ruchu/tytusa