Wprowadzono projekty stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Radosnej, Podmiejskiej oraz Spółdzielców w m. Mierzyn które zakładały wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej. 

Wartość robót brutto: 46 740,00 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/organizacja-ruchu/radosna