Wprowadzono częściowo projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Zeusa w m. Mierzyn. W chwili obecnej zamontowano 3 azyle drogowe z elementów prefabrykowanych (zakotwionych do nawierzchni) i przytwierdzono do nich słupków U-5b zespolonych z zestawem znaków C-9/C-10 w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami.

Wartość robót brutto: 8 608,03 zł brutto

  • mini_20211229_121237
  • mini_20211229_121311