Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Kolorowej w m. Mierzyn który zakłada montaż 2 progów zwalniających, 3 azyli drogowych z elementów prefabrykowanych (zakotwionych do nawierzchni) i przytwierdzonymi do nich słupkami U-5b zespolonymi z zestawem znaków C-9/C-10 oraz znaków B-36 „zakaz zatrzymywania” na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do wjazdu na teren szkoły podstawowej po stronie zachodniej oraz od skrzyżowania z ul. Rolniczą do skrzyżowania z ul. Długą po stronie wschodniej.

Wartość robót brutto: 25 149,99 zł brutto

  • mini_20220110_114422
  • mini_20220110_114522
  • mini_20220110_114747
  • mini_20220110_114831