08.10.2016 r. start godz. 10.00 ul. Sportowa Boisko piłkarskie Dobra.

Zapraszamy wszystkich serdecznie na Jesienny Rodzinny Rajd Rowerowy trasami Dobra-Lubieszyn – Locknitz. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką opiekuna prawnego. Wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Ubezpieczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne i we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki losowe czy zdarzenia drogowe. Trasa wiedzie od ul. Sportowej w Dobrej przez drogę do Lubieszyna, ścieżkę rowerową do Locknitz, następnie do 1000 letniego Dębu tam planujemy postój, następnie dookoła jeziora w Locknitz i powrót do Dobrej. Długość trasy to ok. 20 km w jedną stronę. Szczegóły pod numerem telefonu 512-429-292.

Paweł Marciszewski