Orlik 2012 - Informacje

WykrzyknikW związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oznajmia się co następujące.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.

Jako „sport zawodowy”, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Komisji UE, traktuje się uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę, czy też nie, w przypadku, gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. 

Działalność sportowa polegająca na organizacji współzawodnictwa, zajęć, wydarzeń i imprez sportowych jest dopuszczalna w przypadku, gdy dotyczą one zawodników pobierających z tego tytuły wynagrodzenie lub stypendium, o którym mowa w ustawie o sporcie, lub będących członkami kadry narodowej, lub uczestniczących w rozgrywkach ligi zawodowej.

ROZPORZĄDZENIE WYŁĄCZYŁO MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ/TRENINGÓW I WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NAWET, JEŻELI SĄ ORGANIZOWANE PRZEZ ODPOWIEDNI POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY, A TAKŻE DRUŻYN SENIORSKICH Z NASZEJ GMINY.

Paweł Marciszewski
Animator Sportu w Gminie Dobra

Orlik 2012Informujemy

Od 20.03.2021 do 09.04.2021 r. z obiektów sportowych mogą korzystać sportowcy, którzy uprawiają sport wyczynowo, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.03.2020 r.

W świetle zapisów § 10 ust. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 19.03.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 20.03.2021 r. do 09.04.2021 r. prowadzenie działalności, polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  • ich organizowania bez udziału publiczności.

Animator Sportu w Gminie Dobra
Paweł Marciszewski

Harmonogram zajęć:

Poniedziałek:

16.00-17.00 – tenis dzieci

17.10-18.10 – tenis dzieci

18.20-19.20 – rolki dzieci

19.30-20.30 – fitness dorośli

Wtorek:

16.00-17.00 – tenis dzieci

17.10-18.10 – rolki dzieci

18.20-19.20 – bieganie dorośli

19.30-20.30 – fitness dorośli

Środa:

16.00-17.00 – tenis dzieci

17.10-18.10 – rolki dzieci

Czwartek:

16.00-17.00 – tenis dzieci

17.10-18.10 – rolki dzieci

18.20-19.20 – bieganie dorośli

19.30-20.30 – fitness dorośli

 

Zajęcia odbywają się na kompleksie boisk sportowych Orlik Dobra ul. Poziomkowa 7 Dobra, bieganie odbywa się na ścieżce leśnej od Orlika w stronę ul. Stokrotki. Podczas odbywania się zorganizowanych zajęć sportowych prowadzący zastrzega sobie wyodrębnienie części w przypadku mniejszej liczby uczestników zajęć lub całego obiektu w przypadku większej liczby uczestników w zależności od charakteru zajęć. Osoby postronne podczas trwania zajęć nie będą mogły korzystać z wydzielonej części bądź całego obiektu.

 W zajęciach z rolek każdy ma swój własny sprzęt tj. rolki, kask, ochraniacze, w pozostałych zajęciach sprzęt jest udostępniany, podczas zajęć fitness uczestnicy korzystają z własnych mat. Zajęcia wg harmonogramu odbywać się będą od 07.07.2020r. – 16.07.2020 r. i od 03.08.2020r. – 31.08.2020r, jeżeli nastąpią jakieś zmiany uczestnicy zajęć będą na bieżąco informowani. W celu poznania szczegółów proszę się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 519-137-229.

Paweł Marciszewski

Podczas odbywania się zorganizowanych zajęć sportowych prowadzący zastrzega sobie wyodrębnienie części w przypadku mniejszej liczby uczestników zajęć lub  całego obiektu w przypadku większej liczby uczestników w zależności od charakteru zajęć. Osoby postronne podczas trwania zajęć nie będą mogły korzystać z wydzielonej części bądź całego obiektu.

Animator Sportu w Gminie Dobra
Paweł Marciszewski

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów oraz wytycznymi Ministerstwa Sportu od dnia 18.05.2020 rok na otwartych obiektach sportowo-rekreacyjnych, w których skład w przypadku Orlika w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 wchodzą: boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne może przebywać w jednym czasie maksymalnie 14 osób plus 2 opiekunów. Nie zmieniona pozostaje liczba osób przebywających na korcie tenisowym tj. 4 osoby plus 1 prowadzący. Dalej wyłączone z użytku są przyrządy do ćwiczeń siłowni plenerowej oraz zamknięty jest plac zabaw dla dzieci.

Przypominamy o konieczności dezynfekcji dłoni przy wejściu na obiekty oraz wyjściu z nich.

Godziny otwarcia kompleksu sportowego Orlik Dobra:
Poniedziałek - piątek 14:00 - 21:00
Sobota 12:00 - 20:00
Niedziela 12:00 - 19:00


Animator Sportu w Gminie Dobra
Paweł Marciszewski

Harmonogram zajęć:

Poniedziałek:

16.00-17.00 – tenis dzieci

17.00-18.00 – tenis dzieci

18.10-19.10 – rolki dzieci

19.30-20.30 – fitness dorośli

Wtorek:

17.10-18.10 – tenis dzieci

18.20-19.20 – rolki dzieci

19.30-20.30 – fitness dorośli

Środa:

16.00-17.00 – tenis dzieci

17.00-18.00 – tenis dzieci

18.10-19.10 – rolki dzieci

19.30-20.20 – fitness dorośli

Czwartek:

19.30-20.30 – fitness dorośli

Piątek:

16.00-17.00 – piłka nożna dzieci

17.10-18.10 – tenis dzieci

18.20-19.20 – rolki dzieci

19.30-20.30 – fitness dorośli

Zajęcia odbywają się na kompleksie boisk sportowych Orlik Dobra ul. Poziomkowa 7 Dobra. W zajęciach tenisa może uczestniczyć maksymalnie 4 osoby, a w pozostałych zajęciach 6 osób. Jeżeli obostrzenia się zmienią zostaniecie Państwo o tym poinformowani. W zajęciach z rolek każdy ma swój własny sprzęt tj. rolki, kask, ochraniacze, w pozostałych zajęciach sprzęt jest udostępniany, podczas zajęć fitness uczestnicy korzystają z własnych mat. Zajęcia ruszają od 11.05.2020r. W celu poznania szczegółów proszę się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 519-137-229.

Paweł Marciszewski

Zapraszamy serdecznie na zajęcia z tenisa ziemnego, które ruszają od 15.05.2019r. na kortach Orlika Dobra i potrwają do końca września 2019r. z przerwą wakacyjną w lipcu. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Dobra. Zajęcia odbywają się w środy i piątki od 17.00-20.00. Plan grup:

17.00-18.00 – 7-9 lat

18.00-19.00 – 10-13 lat

19.00-20.00 – 14-16 lat

Zapisy pod nr telefonu 519-137-229, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko dziecka, wiek, oraz adres zamieszkania. Na zajęcia przychodzimy w stroju sportowym, buty z jasną podeszwą. Sprzęt tenisowy udostępnia organizator zajęć. Treningi są zorganizowane dzięki środkom z programu profilaktyki choroby alkoholowej poprzez sport.

Paweł Marciszewski

Dnia 06.12.2018r. w Dobrej tak jak na całej kuli ziemskiej wszyscy obchodzą Mikołajki. Nie inaczej tego dnia było w PSP Dobra. Uczniowie z klas 1-3 PSP Dobra zostali zaproszeni do spędzenia tego dnia na sportowo. Przed uczniami postawiono do pokonania 6 konkurencji sportowych tj.: tor przeszkód, skoki przez skakankę, spacer po drabinkach, rzut piłką w pachołek, skoki na piłce z uszami, rzut woreczkiem do celu. Rywalizacja była bardzo zacięta i nikt nie odpuszczał, wszyscy się bardzo przykładali i chcieli wypaść jak najlepiej w danej konkurencji.