Uchwała Nr XVIII/255/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko „ORLIK 2012” w Dobrej przy ul. Poziomkowej 7 >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXXI/462/09 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko "Orlik 2012" w Dobrej przy ulicy Poziomkowej - pobierz

Uchwała Nr XXVI/366/09 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko „ORLIK 2012” w Dobrej przy ul. Poziomkowej >> pobierz