W dniu 26 czerwca 2015 r. w szkołach powadzonych przez Gminę Dobra odbyły się uroczyste apele, podczas których uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum zakończyli naukę w roku szkolnym 2014/2015.

Oprócz odebrania świadectw, był to też dobry moment, aby nagrodzić i wyróżnić najlepszych uczniów, a także podziękować wszystkich nauczycielom i pracownikom oświaty za ich trud włożony w edukację młodych mieszkańców naszej gminy

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 - 74 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce na kwotę 7 070,00 zł, natomiast w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015 - 182 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce na kwotę 18 822,00 zł.

Zgodnie z przyjętą tradycją, sześciu uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Dobra wytypowanych przez dyrektorów oraz radę pedagogiczną za wyróżniające osiągnięcia w minionym roku szkolnym, otrzymało nagrody Wójta Gminy Dobra.

Wśród uczniów wyróżnionych znaleźli się:

1) Julia Czapla uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu

2) Bartosz Jaworek uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej

3) Zuzanna Rogowska uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

4) Zofia Urban uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach

5) Zuzanna Smejlis uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach

6) Dawid Poźniak uczeń klasy II Publicznego Gimnazjum w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach.

 

Dziękuję za udostępnienie zdjęć Pani Agnieszce Piotrowskiej oraz Pani Agnieszce Jaworek.

Kierownik ZEAS w Dobrej
Joanna Hrabska