Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Gminy Dobra na pozalekcyjne zajęcia sportowe w różnych dziedzinach sportowych w ramach programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”. 

Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w okresie od maja do końca września 2017r. na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Rzędzinach.

Zapisów na zajęcia sportowe można dokonywać pod nr tel. 91-311-36-18 w godzinach pracy Urzędu Gminy Dobra:

- poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00

- wtorki w godz. 8:00 – 15:00

- od środy do piątku w godz. 8:00 – 15:00

oraz na Orliku w Dobrej w godzinach otwarcia obiektu pod numerem telefonu 519-137-229. Informujemy, że termin zgłaszania uczestników upływa w dniu 25 kwietnia 2017r. o godz. 15:00.

Zajęcia finansowane są ze środków Gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

Wójt Gminy Dobra