We wrześniu 2018 r. zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na trenie Gminy Dobra. O dokładnej dacie otwarcia obiektu mieszkańcy zostaną poinformowani na stronie dobraszczecinska.pl. Obecnie został złożony wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach o pozwolenie na użytkowanie obiektu. PSZOK będzie znajdował się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w pobliżu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.