W związku z tym, iż z każdym rokiem w Gminie Dobra zwiększa się liczba mieszkańców, zasiedlane są nowe tereny, zmieniają się potrzeby mieszkańców, postanowiono, iż w ostatnim kwartale 2019 r. zostanie przeprowadzona analiza funkcjonującej obecnie siatki połączeń autobusowych na terenie naszej gminy. Konieczność przeprowadzenia przedmiotowej analizy wynika  przede wszystkim z sygnałów mieszkańców jakie docierają do Urzędu oraz otrzymanych wniosków w sprawie wprowadzenia zmian w obecnych rozkładach jazdy.  

Zakres prac przeprowadzanej analizy podzielono na dwa etapy.

Etap pierwszy, który został już rozpoczęty będzie polegał przede wszystkim na przeprowadzeniu analizy istniejącej siatki, badaniu terenu pod względem osadnictwa mieszkaniowego, przemysłu, szkół, pomiaru napełnienia pojazdów, badaniach ankietowych mieszkańców, a przede wszystkim przeanalizowaniu otrzymanych przez Urząd wniosków.

W związku z przebudową ul. Długiej w Mierzynie na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Osiedle Pod Lipami, z dniem 11 lipca 2019 r. nastąpi zmiana trasy linii autobusowej nr 124.

W kierunku pętli „Mierzyn Pod Lipami” autobusy będą kursować objazdem: od przystanku „Mierzyn” przez ul. Welecką, Lubieszyńską i Zeusa do przystanku końcowego. Na zmienionej trasie uruchomione zostaną przystanki:

  • Mierzyn Grafitowa — wspólny z linią 108,
  • Mierzyn Wspólna nż — wspólny z linią 108,
  • Mierzyn Wichrowa nż — wspólny z linią 108,
  • Mierzyn Demeter nż — tymczasowy przystanek zlokalizowany przy ul. Zeusa na wysokości przystanku w przeciwnym kierunku.

Ponadto przystanek końcowy „Mierzyn Pod Lipami” przeniesiony zostanie z ul. Zeusa na ul. Osiedle pod Lipami. Nie będą obsługiwane przystanki „Mierzyn Truskawkowa” i „Mierzyn Modrzewiowa”. Rozkład jazdy autobusu linii nr 124 nie ulegnie zmianie.

Alina Ziental

Informujemy, że z dniem 23.04.2019 r. w związku z remontem ul. Szkolnej w Bezrzeczu. nastąpią zmiany w kursowaniu linii nr 122.

  1. Autobusy linii nr 122 kursować będą na jednokierunkowej trasie okrężnej Kościno – Dołuje  – ul. Folwarczna – Redlica – Wąwelnica –  Dołuje – Kościno według specjalnego rozkładu jazdy z dotychczasową częstotliwością. Wybrane kursy w dni powszednie wykonywane będą z dłuższym postojem na przystanku „Wąwelnica” (max 13 minut).
    Przystanek „Dołuje” w kierunku Redlicy zlokalizowany będzie w ciągu drogi krajowej nr 10 (przystanek wspólny z linią 108 w kierunku Gumieniec). Dotychczasowy przystanek zlokalizowany w ciągu ul. Daniela (nr 96632) nie będzie obsługiwany przez linię 122.
  1. Na trasie Stolec – Bezrzecze Koralowa uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 822, kursująca wyłącznie w dni powszednie w okresie nauki w szkołach. Linia realizować będzie dotychczasowe kursy szkolne linii 122.
  2. Na czas obowiązywania zmian przystanek „Bezrzecze Wilanowska” (nr 99711, 99712) zlokalizowany przy ul. Szkolnej w Bezrzeczu będzie wyłączony z obsługi.

Z nowym rozkładem jazdy linii 122 oraz linii zastępczej 822 można zapoznać się poniżej.

Link rozkład 122

Link rozkład 822

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Od 1 lutego 2019 r. do Sławoszewa można już dojechać komunikacją autobusową. Linia 121 Głębokie-Grzepnica została wydłużona do miejscowości Sławoszewo. Było to możliwe dzięki wykonaniu utwardzenia drogi - ul. Opalowej, po której zawracają pojazdy komunikacji miejskiej, wybudowaniu przystanku dla pasażerów oraz wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy linii nr 121. Dla władz Gminy Dobra uruchomienie tego połączenia było niezmiernie ważne, ponieważ mieszkańcy Sławoszewa jako jedyni nie mogli korzystać z komunikacji miejskiej. Od kilku lat Wójt Gminy czyniła starania aby pozyskać teren po zatokę autobusową, co niestety nie doszło do skutku, dlatego też skorzystano z innej możliwości - utwardzono i  wykorzystano do celu zawracania ul. Opalową, po uzgodnieniu z mieszkańcami.

Wspólnie z Sołtysem Sołectwa Grzepnica A. Królem sprawdziliśmy jak pierwszego dnia działa to połączenie autobusowe. Bus przyjechał punktualnie i czekał na pasażerów. Co prawda na przystanku nie zastaliśmy pasażerów ale wiemy od kierowcy, że już korzystali z wcześniejszych połączeń. Wydłużona linia nr 121 ułatwi komunikację mieszkańcom Sławoszewa, którzy od lat czekali na taką możliwość. Wspólnie z mieszkańcami cieszymy się z nowego połączenia w ramach komunikacji miejskiej funkcjonującej na terenie naszej Gminy. 

Uprzejmie informuję, iż po wieloletnich staraniach dotyczących zapewnienia możliwości zawracania pojazdów komunikacji miejskiej jak również realizując oczekiwania i potrzeby mieszkańców Sławoszewa z dniem 1 lutego 2019 r. nastąpi uruchomienie linii autobusowej w miejscowości Sławoszewo. Do chwili obecnej Sławoszewo jako jedyna miejscowość na terenie Gminy Dobra pozostawało bez komunikacji autobusowej.

Pod koniec 2018 r. w ciągu ul. Złotej przy skrzyżowaniu z ul. Opalową powstał przystanek autobusowy, który rozpocznie funkcjonowanie z dniem 01.02.2019 r.

W związku z powyższym nastąpi zmiana trasy linii nr 121. Kursy wykonywane będą na wydłużonej trasie Głębokie – Sławoszewo, przy czym w dni powszednie w godzinach szczytu wybrane kursy wykonywane będą na dotychczasowej trasie Głębokie - Grzepnica. Kursy we wszystkie dni tygodnia zostaną obsłużone taborem mikro niskopodłogowym z wyjątkiem wybranych kursów w godzinach szczytu na dotychczasowej trasie Głębokie - Grzepnica, gdzie nastąpi obsługa taborem MAXI.

Z rozkładami jazdy dla linii nr 121 obowiązującymi od dnia 01.02.2019 r. mieszkańcy mogą zapoznać się na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie pod adresem:

https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,linia,90

 Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera 

Podkategorie