Cennik opłat (obowiązuje od 01.03.2012 r.) za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Podstawa prawna: Uchwała nr XIV/331/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

 

Aby przejść do cennika prosze kliknąć link: http://www.zditm.szczecin.pl/ceny_new.php

 

 

Rozkłady jazdy autobusów od dnia 1 stycznia 2015r.

 

Linia nr  105

- w dni robocze     >> pobierz

- w dni świąteczne >> pobierz

 

Linia nr  108

- w dni robocze     >> pobierz
- w dni świąteczne >> pobierz

 

Linia nr  121

- w dni robocze     >> pobierz
- w dni świąteczne >> pobierz

 

Linia nr  122

- w dni robocze     >> pobierz

- w dni świąteczne >> pobierz

 

Linia nr  123

- w dni robocze     >> pobierz

- w dni świąteczne >> pobierz

 

Linia nr  535 >> pobierz

Linia nr  536 >> pobierz

Komunikacja miejska w Gminie Dobra

Informujemy mieszkańców Gminy Dobra, że na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 14 listopada 2014r. pomiędzy Gminą Dobra, a Gmina Miasto Szczecin  z dniem 1 stycznia 2015r. uruchomionych zostanie siedem nowych linii autobusowych kursujących na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Oznacza to, że pasażerowie korzystających z nowych połączeń będą od stycznia korzystać z biletów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Uruchomionych zostanie pięć linii dziennych zwykłych o numerach: 105, 108, 121, 122, 123 oraz dwie linie nocne o numerach 535 i 536 kursujące w weekendy.

 

Informuję, że w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego dla gminy Dobra” wpłynęła 1 oferta. Została ona złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.

Tym samym obsługa komunikacyjna Gminy Dobra w roku 2014, będzie świadczona przez ww. firmę.

Podkategorie