W związku z przebudową ul. Długiej w Mierzynie na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej, z dniem 12 czerwca nastąpią zmiany na liniach 74 i 124.

Od dnia 12 czerwca na linii 74 wprowadzony zostanie letni rozkład jazdy. Trasa linii zostanie skrócona do przystanku „Łukasińskiego Ogrody”, nie będą wykonywane kursy na odcinku Łukasińskiego Ogrody — Mierzyn Szkoła.

Ponadto nastąpi zmiana trasa linii 124. W kierunku pętli „Mierzyn Pod Lipami” autobusy będą kursować objazdem: od przystanku „Mierzyn” przez ul. Welecką, Lubieszyńską i Zeusa do przystanku końcowego. Na zmienionej trasie uruchomione zostaną przystanki:

W związku z licznymi skargami i zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi funkcjonowania komunikacji autobusowej na terenie Gminy Dobra informuję, że na bieżąco przekazujemy otrzymane uwagi do ZDiTM Szczecin. 

Zgodnie z zawartym w dniu 14 listopada 2014r. Porozumieniem międzygminnym pomiędzy Gminą Dobra, a Gminą Miasto Szczecin w sprawie przekazania zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego Gmina Dobra powierzyła Gminie Miasto Szczecin do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra. W ramach powierzonego zadania Gmina Miasto Szczecin dokonywać będzie wyboru przewoźnika i utrzymywać linie w czasie trwania porozumienia. Jednostką realizującą powyższe zadanie ze strony Gminy Miasto Szczecin jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Zgodnie z umową zawartą na podstawie cytowanego powyżej porozumienia Gmina Dobra przekazuje Gminie Miasto Szczecin dotację na realizację zadania, a Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się między innymi do zorganizowania komunikacji autobusowej i nadzoru nad właściwą jakością usług przewozowych wykonywanych przez operatora.          

Mając na uwadze powyższe wszystkie uwagi i skargi dotyczące jakości usług świadczonych w zakresie komunikacji należy kierować do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Klonowica 5.

Skargi i wnioski mogą być złożone pisemnie albo faksem, e-mailem oraz osobiście do protokołu. Każda skarga i wniosek oraz reklamacja muszą zawierać dane osobowe wnoszącego, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy oraz krótki opis sprawy.

Zespół ds. Mediów, Skarg i Wniosków tel. 91 480 04 24, fax 91 43 93 003,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skargi można składać również za pośrednictwem Urzędu Gminy Dobra: tel. 91 424 44 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informuję, że na bieżąco będą one przekazywane do ZDiTM mając, na uwadze dobro i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 

Wójt Gminy Dobra

Poniżej zamieszczamy nowe rozkłady jazdy ważne od 1 września 2016 r.

Linia 105

- dni powszednie  >> pobierz 

- dni świąteczne   >> pobierz 

Linia 108

- dni powszednie  >> pobierz 

- dni świąteczne   >> pobierz

Linia 121

- dni powszednie  >> pobierz 

- dni świąteczne   >> pobierz 

Linia 122

- dni powszednie  >> pobierz

- dni świąteczne   >> pobierz

Linia 123

- dni powszednie  >> pobierz 

- dni świąteczne   >> pobierz

Linia 124

- dni powszednie  >> pobierz 

- dni świąteczne   >> pobierz 

 

Wykaz przesiadek >> pobierz 

Rozkład jazdy na stronie u przewoźnika: http://www.zditm.szczecin.pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii

 

 

  Gmina Dobra w porozumieniu z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego  w Szczecinie wnikliwie przeanalizowała złożone przez mieszkańców wnioski dotyczące poprawy funkcjonowania komunikacji. Uwzględnione zostały te wnioski mieszkańców, których realizacja była możliwa ze względów technicznych i ekonomicznych.

Realizacja wniosków mieszkańców Mierzyna w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania funkcjonującej już linii 108 została zrealizowana poprzez uruchomienie nowej linii autobusowej nr 124, która będzie kursować od ul. Kwiatowej na Gumieńcach w kierunku Mierzyna. Zatrzymywać będzie się na przystankach przy ul. Weleckiej, Długiej, Pod Lipami oraz Zeusa. Na trasie od ul. Lubieszyńskiej zwiększy częstotliwość kursowania funkcjonującej już linii nr 108 w kierunku Szczecina.

Ponadto na  liniach autobusowych nastąpi również korekta rozkładów jazdy polegająca na zmianie czasu przejazdu i godzin poszczególnych kursów.

Od 1 września 2016r. uruchomione zostaną nowe przystanki autobusowe:

- ”Dobra, ul. Stokrotki nż”  ( w obu kierunkach ),

- ”Dołuje Zimowy Sad nż” ( w obu kierunkach ),

- ”Bezrzecze Wilanowska nż” ( w obu kierunkach ),

-  ”Mierzyn Modrzewiowa nż ( kierunek osiedle Pod Lipami ),

- ”Mierzyn Pod Lipami” ( kierunek Gumieńce ),

- ”Mierzyn Demeter nż” ( kierunek Gumieńce ).

Zmiany obowiązywać będą od dnia 1 września 2016 roku.

 

Uprzejmie informuję mieszkańców, że Gmina Dobra przygotowuje się do dostosowania obowiązującego od dnia 01.09.2016 r. rozkładu jazdy komunikacji autobusowej do potrzeb użytkowników. Dlatego też przystępuje do zbierania wniosków i uwag odnośnie aktualnego rozkładu jazdy.

Podkategorie