Informuję, iż dostępne są jeszcze wolne godziny do wynajęcia sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w roku szkolnym 2014/2015 tj. w okresie do 30.06.2015 r. Podania o wynajem sali gimnastycznej należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w godz. 7:00-15:00.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Jednocześnie informuję, iż wyjątkowo w tym roku szkolnym zapewniono możliwość wynajmu sali gimnastycznej także w sobotę (z wyłączeniem przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego), ze względu na duże obłożenie sali gimnastycznej w ciągu tygodnia zajęciami organizowanymi dla uczniów.

Harmonogram - pobierz plik .pdf

Joanna Hrabska
Kierownik ZEAS w Dobrej