Informuję, iż dostępne są jeszcze wolne godziny do wynajęcia sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w  Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 w roku szkolnym 2014/2015 tj. w okresie do 30.06.2015 r. Podania o wynajem sali gimnastycznej należy składać wyłącznie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 w godz. 7:00-15:00.

W poniższym harmonogramie przedstawiono godziny, w których można wynajmować salę gimnastyczną i tylko godziny podane w harmonogramie proszę wpisywać w podaniach.

Harmonogram (PDF)

Joanna Hrabska
Kierownik ZEAS w Dobrej