W poniedziałek 16 grudnia 2013 r., odbyło się uroczyste otwarcie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele czterech gmin, które sfinansowały inwestycję.

Zakończyły się prace przy budowie schroniska dla psów i kotów w Dobrej. W dniu 12 września 2013 r., po blisko 18 miesiącach prac, plac budowy został odebrany od wykonawcy - Firmy Budowlano-Usługowej „Kwadra” Waldemar Kapella z siedzibą w Szczecinie. W ostatnim czasie schronisko zostało również wyposażone w niezbędne sprzęty.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zdjęciami z placu budowy Międzygminnego schroniska dla psów i kotów, które powstaje w Dobrej.

Budowa schroniska jest finansowana przez gminy: Nowe Warpno, Kołbaskowo, Police, Dobra. Wykonawcą prac jest Firma Budowlano-Usługowa „Kwadra” Waldemar Kapella z siedzibą w Szczecinie.

Wkrótce minie 10 miesięcy od rozpoczęcia prac przy budowie międzygminnego schroniska dla psów i kotów w Dobrej. Inwestycja jest finansowana przez gminy: Nowe Warpno, Kołbaskowo, Police i Dobra.

Wykonawcą prac jest Firma Budowlano-Usługowa „Kwadra” Waldemar Kapella z siedzibą w Szczecinie.

Trwają dalsze prace przy budowie międzygminnego schroniska dla psów i kotów. Zostały wybudowane ściany budynku kwarantannego, wylano fundamenty pod pierwszy budynek bytowy dla zwierząt, a w trakcie jest przygotowanie terenu pod drugi budynek bytowy.
Budynki bytowe posiadają kształt cylindryczny. W budynku znajdować się będą boksy z wybiegami dla ok. 45 psów.

Od rozpoczęcia prac przy budowie Międzygminnego Schroniska dla Psów i Kotów w Dobrej minęły już blisko 4 miesiące. Budowa schroniska jest finansowana przez gminy: Nowe Warpno, Kołbaskowo, Police, Dobra.

W ostatnim czasie na budynku socjalnym zawisła wiecha. Trwają także prace związane z montażem instalacji wewnętrznych.

Trwają prace związane z budową międzygminnego schroniska dla psów i kotów w Dobrej. Ze względu na inne niż w czasie projektowania warunki wodne tj. wysoki poziom wód gruntowych na terenie budowy schroniska, niezbędne było wykonanie odbudowy rowów melioracyjnych odprowadzających wody z tego terenu.

Rozpoczęły się prace przy budowie międzygminnego schroniska dla psów i kotów w Dobrej.

Prace zostały rozpoczęte od niwelacji terenu i zebrania warstwy  humusu. Pierwszym budowanym obiektem jest budynek socjalny. Już zostały wykonane fundamenty i ściany. Trwają prace związane z wykonaniem więźby dachowej budynku socjalnym między  innymi znajdować się będą: szatnie, pomieszczenie przygotowania karmy, sala operacyjna, gabinet zabiegowy pomieszczenie administracyjne, sala dydaktyczna.

 

 • dscn8105
 • dscn8268
 • dscn8272
 • dscn8597
 • dscn8601
 • dscn8664
 • dscn8666
 • dscn8668
 • dscn8724

Nazwa inwestycji: Budowa Międzygminnego schroniska dla psów i kotów w Dobrej

Wykonawca prac: "KWADRA" Forma Budowlano - Usługowa Waldemar Kapella, ul. Dąbrowskiego 38/406, 70-100 Szczecin

Wartość robót: 3 580 000,00 zł

Termin zakończenia prac: 30.11.2013 r.

Teren budowy przekazano w dniu: 14.03.2012 r.


 • dsc01975
 • dsc01977
 • dsc01978

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:


 • dscn7715
 • dscn7725
 • dscn7727
 • dscn7730
 • dscn7740
 • dscn7748
We wtorek, 6 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobra miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac związanych z budową Międzygminnego Schroniska dla Psów i Kotów w Dobrej. Umowę podpisali: Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Skarbnik Gminy Jolanta Janowska, oraz w imieniu wykonawcy prac - firmy KWADRA FBU W. Kapella, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dąbrowskiego 38, Dyrektor Małgorzata Kapella. Inwestycja jest realizowana wspólnie z gminami Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police.

Nazwa zadania: budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej do międzygminnego schroniska dla psów i kotów

Wykonawca prac: PBT ZACHÓD Sp z oo, ul. Polna 1a, 62-025 Kostrzyn

Wartość prac: 535 004,31 zł

Termin zakończenia prac: do 30.11.2011 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 

Plac budowy przekazano w dniu 27 września 2011 r.

Zdjęcia w trakcie prac:

Ze względu na wystąpienie dodatkowych prac przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu, termin zakończenia prac został przedłużony do dnia 16.12.2011r.

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

Prace odebrano w dniu 16 grudnia 2011 r.