4 kwietnia 2008 roku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumień między Gminami: Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, a Gminą Dobra w sprawie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Porozumienie dotyczyło powierzenia Gminie Dobra realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom  z terenu tych gmin.

Schronisko powstanie na działce nr 287/28 w obrębie Dobra, z dala od siedzib ludzkich, a zarazem w pobliżu drogi Lubieszyn – Buk. Nowe schronisko spełniać będzie wszelkie wymogi sanitarne i budowlane. Przeznaczone ono będzie dla ok. 300 zwierząt.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/porozumienie_schronisko