Z inicjatywy Pani Poseł Katarzyny Piekarskiej w dniu 31 stycznia 2020r. w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. W obradach uczestniczyli przedstawiciele schronisk dla zwierząt, organizacji i fundacji związanych z ochroną zwierząt. W spotkaniu brała udział również Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Katarzyna Hermanowicz. Celem spotkania było wypracowanie przez Zespół propozycji zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania schronisk dla zwierząt, a także propozycji zmian do ustawy o ochronie zwierząt. Szczegółową prezentację na temat sytuacji schronisk dla zwierząt przedstawił Pan Henryk Strzelczyk Dyrektor Schroniska „Na Paluchu”.  

Co zrobić w przypadku znalezienia na terenie gminy: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno błąkającego się, rannego, chorego psa lub rannego, chorego kota.

  1. Powiadamiamy telefonicznie:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej tel. 508 222 247  

lub

Straż Gminną/Miejską odpowiednio dla danej miejscowości:
teren gminy Dobra tel. 91 311 52 56
teren gminy Police  tel.  91 317 62 72
teren gminy Kołbaskowo tel.  91 311 00 14

lub

Urząd Gminy odpowiednio dla danej miejscowości:  
gmina Dobra tel. 91 311 22 81,
gmina Police tel. 91 431 18 03,
gmina Kołbaskowo tel. 91 311 95 10 w. 34,
gmina Nowe Warpno tel.  91 312 96 60 w. 22

  1. Zgłoszenia zostaną przekazane firmie odławiającej, która odłowi zwierzę i dostarczy je do schroniska.
  2. Chore koty wolno żyjące będą przyjmowane do schroniska wyłącznie poprzez odławianie ich z miejsca bytowania.
  3. Po wyleczeniu, zdrowe koty wolno żyjące będą wypuszczane w ich dotychczasowe miejsce bytowania.
  4. W sprawie nieodpłatnych sterylizacji wolno żyjących kotów należy kontaktować się z Urzędem Gminy odpowiednim dla danej miejscowości.

 

Treść obowiązującego Regulaminu Schroniska została wprowadzona w porozumieniu i po konsultacji z czterema gminami finansującym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, Zarządzeniem 4/2019 Dyrektora Schroniska w sprawie Regulaminu Schroniska z dnia 1 lipca 2019 roku.

Regulamin znajduje się:

https://www.schronisko.dobraszczecinska.pl/strona/menu/38  https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/11196.dhtml

W dniu dzisiejszym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej odbyło się uroczyste przekazanie w użytkowanie weterynaryjnego aparatu ultrasonograficznego zakupionego ze środków zebranych podczas charytatywnej akcji przeprowadzonej przez A.art. Tattoo ze Szczecina oraz gminnych środków czterech gmin finansujących schronisko.

W zeszłym roku podczas obchodów Dnia Psiaka i Kociaka Studio Tatuażu A.art.Tatoo ze Szczecina przeprowadziło wspaniałą akcję charytatywną pn „Tatuaż na Dzień Psiaka i Kociaka 2018”. Wszyscy chętni mogli zrobić sobie drobny tatuaż z motywem zwierzęcym, a zebrana kwota miała zostać przekazana na potrzeby zwierzaków z naszego Schroniska. 
Udało się !!!! dzięki Państwa zaangażowaniu i chęci pomocy bezdomnym zwierzętom, Studio Tatuażu A.art.Tatoo podczas akcji zebrało kwotę w wysokości 15 650 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu USG. Pozostałą brakującą kwotę potrzebną do zakupu aparatu otrzymaliśmy z dotacji czterech gmin: Gminy Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno.

Dziękujemy Wszystkim Państwu zaangażowanym w akcje. 
Dziękujemy Pani Amelii Bednarek – pomysłodawczyni całej akcji oraz całemu zespołowi A.art.Tatoo.

Dziękujemy naszym Gminom, bez których nie udałoby się zrealizować tego pomysłu.

Jesteśmy szczęściarzami - już mają nasze zwierzaki i my - wymarzony i długo wyczekiwany sprzęt ratujący ich życie. DZIĘKUJEMY !!!!!

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

Katarzyna Hermanowicz

Informuję, iż od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. odławianiem zwierząt z terenu gmin Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno będzie zajmowała się firma PSIA FARMA Czesław Olszewski tel. 537 490 819 lub 509 698 412.

Odławianie zwierząt odbywa się całodobowo, w dni robocze, wolne od pracy i święta.

Katarzyna Hermanowicz
Dyrektor Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej

W piątek 24 listopada br. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Wójtowie i Burmistrzowie gmin: Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police i Dobra mieli przyjemność gościć pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.

Dyrektor Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i adopcji zwierząt.

Ogłoszenie znajduje się na stronie: www.bip.dobraszczecinska.pl.

Bezpośrednie przejście do ogłoszenia: tutaj

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać do dnia 11 lipca do godziny 15:00.

Informujemy, że dzięki zaangażowaniu Wolontariuszek oraz hojności osób którym nie jest obojętny los zwierząt udało się zaopatrzyć kociarnię w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w niesamowity, wysoki na ponad 2 metry drapak dla kotów.

Podkategorie