Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym --- POBIERZ

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej --- POBIERZ

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym --- POBIERZ

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej --- POBIERZ