4 listopada rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu Pod Srebrną Różą – Transgraniczna Akademia III Wieku, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Projekt rozpoczął się warsztatami florystycznymi oraz warsztatami z zakresu hortiterapii. Uczestnicy wzięli udział również w zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych.

Uczestnicy warsztatów florystycznych podczas zajęć poznali technikę stosowania zielonej gąbki do żywych kwiatów. W ceramicznych, prostokątnych naczyniach wykonali kompozycję w stylu wegetatywnym. Ten styl określa głównie przebieg linii prostopadłych, odzwierciedlających naturalny pokrój roślin.

Drugą pracą wykonaną w ramach warsztatów był bukiet w kryzie. Przed wykonaniem zadania uczestnicy oczyścili materiał roślinny poznając technikę oczyszczania i podcinania kwiatów.

Bukiet był w stylu dekoracyjnym, który charakteryzuje się promienistym ułożeniem łodyg i duża ilością kwiatów i materiału roślinnego.

 • F1
 • F2
 • FOT464F
 • FOTA1ED
 • FOTBA48
 • FOTD95B
 • FOTED8F

 

Warsztaty z zakresu hortiterapii rozpoczęły się ćwiczeniami integracyjnymi w ogrodzie połączonymi z zajęciami z rozpoznawania roślin i poznania ich zastosowania.

Uczestnicy poznali także zasady permakultury oraz mało znane i rzadko uprawiane warzywa. Mieli również możliwość próbowania jadalnych chwastów i kwiatów oraz zielonych koktajli z owoców, warzyw i dzikich roślin.

Podczas warsztatów beneficjenci w sposób wegetatywny rozmnażali rośliny pokojowe, poznali metody uprawy kiełków i mikrowarzyw przy zastosowaniu hydroponiki oraz podłoży organicznych. Rozpoczęli własną, parapetową uprawę warzyw z wykorzystaniem mini szklarenek.

 • 20171104_105017--kopia
 • 20171104_105037--kopia
 • 20171104_105042
 • 20171104_114702
 • 20171104_114708

 

4 listopada uczestnicy projektu wzięli też udział w zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych. Podczas zajęć korzystali m.in. z siłowni, sali doświadczania świata oraz ćwiczeń z piłkami.

 • 20171104_131146
 • 20171104_131150
 • 20171104_131153

 

Wszystkie zajęcia zostały zorganizowane w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej. Uczestników projektu przywitała Pani Teresa Dera – Wójt Gminy Dobra.

 • 20171104_121748
 • 20171104_121819
 • 20171104_121843
 • 20171104_124452

 I. Dryjańska