Przez prawie 4 miesiące 96 seniorów z gmin Dobra i Blankensee brało udział w zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych i warsztatowych organizowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu Interreg 5A Funduszu Małych Projektów.

Uczestnicy skorzystali z ćwiczeń rozciągających, wzmacniających kręgosłup, ćwiczeń z piłkami, na siłowni oraz sali doświadczania świata. Brali też udział w zajęciach florystycznych, witrażowych, z zakresu hortiterapii oraz filcowania.
Wszystkie zajęcia były organizowane w Międzygminnym Zakładzie Aktywności w Dobrej, który ma doskonałe warunki lokalowe i sprzętowe do realizacji tego typu działań.
Ostatnie już warsztaty odbyły się 17 lutego b.r. Dwie grupy na zajęciach florystycznych wykonały piękne, przestrzenne bukiety oraz kompozycje w ceramice. Uczestnicy warsztatów witrażowych wykonali anioły metodą Tiffaʹnyego oraz zawieszki z
kaboszonów.

 • f01
 • f02
 • f03
 • f04
 • f05
 • f06
 • f07
 • f08
 • f09
 • f10
 • f11
 • f12
 • f13
 • f14
 • f15
 • f16
 • f17
 • f18
 • w01
 • w02
 • w03
 • w04
 • w05
 • w06
 • w07
 • w08
 • w09

Ostanie zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, zostały zaplanowane na 23 lutego w godzinach od 16.00 do 18.00. Po zajęciach odbędzie się oficjalne zakończenie projektu z wręczeniem certyfikatów oraz skryptów z zajęć. Uczestnicy, którzy systematycznie brali udział w zajęciach ruchowych, otrzymają również piłki i maty gimnastyczne.
Na spotkaniu zostaną przedstawione propozycje kolejnych polsko-niemieckich projektów oraz zostanie zorganizowane krótkie badanie ankietowe dotyczące potrzeb seniorów. Spotkanie uświetni koncert „Srebrzystych Akordeonistów”.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 311 36 18.

Serdecznie zapraszamy!