23 lutego b.r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Pod Srebrną Różą” - Treansgraniczna Akademia III Wieku, finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu Interreg 5A Funduszu Małych Projektów.

Spotkanie zostało poprzedzone zajęciami rehabilitacyjno-ruchowymi, w ramach których seniorzy mogli skorzystać z ćwiczeń z piłkami, z sali doświadczania świata, z mechanicznych masaży i ćwiczeń na siłowni.

 • DSC05351
 • DSC05352
 • DSC05356
 • DSC05357
 • DSC05358
 • DSC05359
 • DSC05361
 • DSC05362
 • DSC05364
 • DSC05365
 • DSC05366
 • DSC05367
 • DSC05368
 • DSC05369
 • DSC05370
 • DSC05371
 • DSC05373
 • DSC05374

W uroczystym zakończeniu projektu wzięło udział ponad 80 seniorów z gmin Dobra i Blankensee oraz przedstawiciele władz i urzędów obu gmin: Pani Teresa Dera – Wójt Gminy Dobra, Pani Jolanta Jankowska – Skarbnik Gminy Dobra, Pani Rozalia Adamska – Sekretarz Gminy Dobra, Pani Małgorzata Chmielewska – Kierownik Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska, Pan Stefan Müller – Burmistrz Gminy Blankensee, Pan Alfons Heimer – emerytowany Burmistrz Gminy Blankesee.

W uroczystości wzięły udział także instruktorki prowadzące zajęcia: Pani Mirosława Kwaśniewska (Maciejka), Pani Alina Sendłak (Rękodzielnia Dmuchawce), Pani Edyta Fabisiak i Pani Paulina Ziółko. Gościem specjalnym była  Pani Elżbieta Bruska, dziennikarka Kuriera Szczecińskiego i tłumaczka 3 powieści patronki projektu – Elizabeth von Arnim.

Spotkanie poprowadziła koordynatorka projektu Pani Izabela Dryjańska, a część artystyczną Pan Ryszard Łuczkowski. Uroczystość uświetnił koncert Srebrzystych Akordeonistów w składzie: Pan Czesław Lewicki, Pan Kazimierz Czapiewski, Pan Jerzy Bieniasz oraz gościnnie soliści Pani Agata Paczos i Pan Ryszard Łuczkowski.

Uroczystość rozpoczęła Pani Wójt witając wszystkich uczestników „Srebrnej Róży” i zaproszonych gości i dziękując wszystkim za zaangażowanie w realizację wszystkich, założonych w ramach projektu, działań. Po części oficjalnego otwarcia spotkania, Srebrzyści Akordeoniści zagrali pierwszą część koncertu, rozpoczynając pięknym walcem z „Nocy i dni” Waldemara Kazaneckiego, który od 5 lat jest nieoficjalnym hymnem innego różanego przedsięwzięcia – Polsko-Niemieckiego Festiwalu Róż. Kolejnym utworem była Polka Rosamunde. Skoczne nuty tego niemieckiego utworu porwały do tańca Panią Wójt i Pana Burmistrza.

Po koncercie, koordynatorka projektu, kwiatowymi upominkami podziękowała wszystkim osobom, bez których  to przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku. Specjalne podziękowania otrzymały władze gmin Dobra oraz Blankensee, Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska, prowadzący warsztaty oraz tłumacze.

Następnie odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów oraz skryptów z zajęć dla wszystkich seniorów biorących udział w projekcie. Mieszkańcy gminy Blankensee otrzymali certyfikaty z rąk Pani Wójt Teresy Dera, natomiast seniorzy z Dobrej otrzymali je z rąk Pana Burmistrza Stefana Müllera. Specjalne upominki dla wszystkich uczestników, własnoręcznie wykonane makaronowe bukieciki, wręczały mieszkanki Pampow – Sabine Kein i Andrea Kȍhler.

Po rozdaniu dyplomów uczestnicy zostali zaproszeni na tort, a Srebrzyści Akordeoniści zagrali drugą część koncertu. W trakcie spotkania uczestnicy wypełniali  ankiety mające na celu zebranie wniosków, uwag i opinii, które będą służyć do opracowania głównych założeń do projektu wieloletniej polityki senioralnej Gminy Dobra.

Na zakończenie spotkania zostały przedstawione propozycje polsko-niemieckich projektów, które będą realizowane w tym roku.

Pierwszym omawianym projektem, który 22 lutego został zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet  Sterujący Euroregionu Pomerania, były „Ogrody Sztuki Elizabeth”. Rekrutacja do tego projektu rozpocznie się już 12 marca, a realizacja została założona od 7 kwietnia do 19 października b. r. W ramach projektu zostanie zorganizowany wykład o ogrodach historycznych z uwzględnieniem gmin Dobra i Blankensee; Garden Fitness; warsztaty: dzika kuchnia, ogrodowa biżuteria, instalacje ogrodowe, kompozycje ogrodowe i DIY ogrodowe; wycieczki po prywatnych ogrodach obu gmin zakończone ogrodowymi biesiadami; konkurs na najpiękniejsze ogrody gmin Dobra i Blankensee oraz na zakończenie zostanie wydany album „Ogrody Gmin Dobra i Blankensee”. Wszystkie zajęcia zaplanowane w projekcie zostaną zorganizowane w ogrodach.

Kolejnym projektem będzie „Transgraniczny piknik różowej wstążki”, czyli piknik poświęcony profilaktyce raka piersi. Piknik zostanie zorganizowany 26 maja w Dobrej.

Na czerwiec zostały zaplanowane dwa flagowe projekty gmin Dobra i Blankensee – Szlakiem Elizabeth – Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy (9 czerwca) oraz VI Polsko-Niemiecki Festiwal Róż, który odbędzie się w Dobrej 17 czerwca br.

We wrześniu rozpoczniemy „Transgraniczną Radę Seniora”, z warsztatami przygotowującymi do pracy społecznej na rzecz swojego środowiska oraz z kursem języka niemieckiego i polskiego. Na zakończenie roku, w listopadzie, odbędzie się 5 już Turniej piłki nożnej „Dobra Cup”.

Po przedstawieniu planowanych projektów Pani Wójt Teresa Dera podziękowała wszystkim za udział w projekcie i zakończyła spotkanie. Przed wyjściem seniorzy, którzy brali udział w min. 50% zajęć ruchowych, otrzymali piłki i maty do kontynuacji rehabilitacji w domu.

Projekt „Pod Srebrną Różą – Transgraniczna Akademia III Wieku” był realizowany dla 96 seniorów z Gmin Dobra i Blankensee w okresie od 3 listopada 2017  r. do 23 lutego 2018 r. W ramach projektu 8 grup szkoleniowych skorzystało z 13 godzin zajęć rehabilitacyjno-ruchowych na grupę, oraz z warsztatów florystycznych, witrażowych, filcowania i z zakresu hortiterapii (4 godziny każdych warsztatów na grupę). Uczestnicy mieli zapewnione materiały szkoleniowe, sprzęt do ćwiczeń oraz catering.

Wszystkie zajęcia były organizowane w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, w soboty, w godzinach od 8.30 do 16.45. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami, zakładana w projekcie 80 osobowa grupa beneficjentów została zwiększona do 96 osób. Wśród beneficjentów byli przedstawiciele wszystkich miejscowości gmin partnerskich.

Bardzo dziękujemy uczestnikom projektu i osobom zaangażowanym w jego realizację i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach.

 

 Izabela Dryjańska

 

 • IMG_6446
 • IMG_6456
 • IMG_6465
 • IMG_6471
 • IMG_6474
 • IMG_6476
 • IMG_6482
 • IMG_6501
 • IMG_6515
 • IMG_6520
 • IMG_6521
 • IMG_6530
 • IMG_6531
 • IMG_6532-1
 • IMG_6539
 • IMG_6543
 • IMG_6546
 • IMG_6552
 • IMG_6554
 • IMG_6567
 • IMG_6573
 • IMG_6575
 • IMG_6586
 • IMG_6590
 • IMG_6607
 • IMG_6614
 • IMG_6615
 • IMG_6616
 • IMG_6619
 • IMG_6622
 • IMG_6632
 • IMG_6641