Pomimo cyklicznych apeli informujących o zakazie wypalania traw takie przypadki dalej mają miejsce.

W dniu 20 marca strażnicy gminni otrzymali zgłoszenie o takim procederze w jednej z miejscowości. Na miejscu potwierdzono, iż przy okazji robót budowlanych podpalono okoliczne trawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wskazuje, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary naraża się na kare grzywny lub aresztu.

W związku z ujawnionym wykroczeniem strażnicy gminni ukarali sprawców dwoma mandatami karnymi.

W trakcie wypalania traw ginie wiele pożytecznych zwierząt (min. żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaków (min krety, jeże, zające, i inne drobne gryzonie), owady, a także bardzo pożyteczne dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości). W płomieniach giną także pszczoły i trzmiele – co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

 

Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej