Na terenie Gminy w poszczególnych miejscowościach ustawione są do 15 kwietnia kontenery na odpady zielone. Kontenery te służą tylko i wyłącznie dla mieszkańców nieruchomości. Zakazane jest wyrzucanie takich odpadów przez firmy trudniące się pielęgnacją ogrodów.

Reguluje to Uchwała Nr XXXIV/458/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z ustawą o odpadach firma, która prowadzi działalność polegającą min. na pielęgnacji terenów zielonych jest wytwórcą odpadów, a więc musi je sama zagospodarować. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest przypadek zawarcia umowy ze zlecającym usługę, z której będzie jednoznacznie wynikało, że właścicielem odpadów jest właściciel nieruchomości. Taką umowę firma powinna okazać na żądanie np. Straży Gminnej lub pracownika PSZOK. Uchwała Nr XXXIV/458/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra wskazuje, iż właściciele nieruchomości oraz podmioty zajmujące się pielęgnacją terenów zielonych nie będące wytwórcami odpadów (a więc posiadające zawartą umowę) mogą przekazywać odpady zielone nieodpłatnie do gminnego punktu zbiórki odpadów lub wrzucać do kontenerów na odpady zielone usytuowanych w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Dobra.

Z zapisów tych wynika, iż firma może przekazać odpady zielone do kontenera lub do PSZOKu, jeśli usługa wykonana jest na terenie Gminy Dobra oraz firma ta posiada zawartą umowę ze zlecającym usługę. W innych wypadkach firma musi odpłatnie samodzielnie oddać odpady zielone do właściwego podmiotu. Identyczne zasady funkcjonują w Szczecinie, żaden Ekoport nie przyjmie odpadów zielonych od firmy.

W dniu 9 kwietnia strażnicy gminni stwierdzili fakt wyrzucenia do kontenera odpadów zielonych przez jedną z firm ze Szczecina. Sprawca został ukarany mandatem karnym.

W przypadku zauważenia przypadków wyrzucania odpadów zielonych do kontenerów przez firmy należy taki fakt zgłaszać do Straży Gminnej lub Wydziału ds Gospodarki Odpadami komunalnymi i Egzekucji, najlepiej z podanym numerem rejestracyjnym pojazdu i ewentualnym zdjęciem.

 

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

 

  • 1
  • 3