Firma Z.P.H.G JUMAR Julian Maruszewski ponownie dostarczyła do nieruchomości w miejscowości Bezrzecze nowy, poprawiony harmonogram odbioru odpadów segregowanych na miesiąc czerwiec. Ponadto, w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w pod zakładce HARMONOGRAM umieszczono plan obowiązujący w miesiącu czerwcu dla wszystkich miejscowości w Gminie Dobra. Kolejny harmonogram, który w formie papierowej otrzymacie Państwo do nieruchomości, będzie obejmował swoim zakresem 7 miesięcy tj. od lipca 2019r. do stycznia 2020r.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska