W środę 4 marca mieszkańcy Bezrzecza wybrali nowego sołtysa i radę sołecką. W zebraniu wiejskim, które zorganizowano w sali gimnastycznej publicznej Szkoły Podstawowej, uczestniczyło niespełna 100 mieszkańców.

We wtorek 3 marca mieszkańcy Mierzyna wybrali sołtysa i radę sołecką. Sołtysem ponownie został Jan Głowacki, który sprawował tą funkcję przez ostatnie dwie kadencje. W wyborach, które zorganizowano w stołówce Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie, uczestniczyło nieco ponad 100 mieszkańców.

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Bezrzecze na zebranie wyborcze – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w dniu 4 marca 2015 r. o godz. 18:00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu.

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Mierzyn na zebranie wyborcze – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 18:00 w stołówce Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Kolorowej 27 w Mierzynie.

W środę, 25 lutego br. w świetlicy środowiskowej w Buku odbyło się zebranie wyborcze, podczas którego mieszkańcy głosowali nad wyborem sołtysa i rady sołeckiej. Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie tj. o godzinie 18.00.

We wtorek, 24 lutego br. w świetlicy środowiskowej w Łęgach odbyło się zebranie wyborcze, podczas którego mieszkańcy głosowali nad wyborem sołtysa i rady sołeckiej. Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie tj. o godzinie 18.00.

W czwartek, 26 lutego br. w świetlicy środowiskowej w Grzepnicy odbyło się zebranie wyborcze, podczas którego mieszkańcy głosowali nad wyborem sołtysa i rady sołeckiej. Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie tj. o godzinie 18.00.

W czwartek, 19 lutego br. w klubie w Skarbimierzycach odbyło się zebranie wyborcze, podczas którego mieszkańcy głosowali nad wyborem sołtysa i rady sołeckiej. Z uwagi na brak quorum, zebranie rozpoczęło się w drugim terminie tj. o godzinie 18.30.

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Grzepnica na zebranie wyborcze – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 18:00 w Świetlicy Środowiskowej w Grzepnicy.

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Buk na zebranie wyborcze – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 18:00 w Świetlicy Środowiskowej w Buku.

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Łęgi na zebranie wyborcze – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 18:00 w Świetlicy Środowiskowej w Łęgach.