24 lutego 2011r. odbyło się zebranie wiejskie w Wąwelnicy. Kolejną kadencje funkcję Sołtysa Sołectwa Wąwelnica będzie pełniła Pani Maria Boruń, którą zebranie wiejskie wybrało jednogłośnie.

Rada Sołecka Sołectwa Wąwelnica będzie pracowała w 5-osobowym składzie, w osobach: Kazimiera Wiśniewska, Bożena Grześkowiak, Krystyna Żamoić, Sebastian Kotecki, Marek Kujdyński.

 

23 lutego 2011r. mieszkańcy Sołectwa Łęgi wybrali nowego Sołtysa, którym został Jan Skrzypczak.

Skład ilościowy Rady Sołeckiej został ustalony na 4 osoby. Do Rady weszli: Zenon Kudra, Waldemar Oryl, Katarzyna Kostecka-Hałajda, Maria Piasecka.

W dniu 22 lutego 2011r. w Dołujach odbyło się zebranie wiejskie. Mieszkańcy Sołectwa licznie przybyli na wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Sołtysem wsi wybrany został Pan Sebastian Majewski. Rada Sołecka została wybrana w ilości 6 członków w składzie: Adam Biwan, Barbara Ciechanowicz, Katarzyna Marks, Dorota Poźniak, Alicja Kuźniar, Wiesław Perlicki.

17 lutego 2011r. w Wołczkowie odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano Sołtysa i Radę Sołecką.

Po raz kolejny Sołtysem wsi wybrana została Pani Leokadia Rygielska, ciesząca się wielkim poparciem mieszkańców Wołczkowa. Do pięcioosobowej Rady Sołeckiej wybrani zostali: Maciej Agaciński, Mieczysława Brzostowska, Jolanta Geniusz, Maria Pizzi, Zbigniew Kudra.

Podobnie jak w innych miejscowościach naszej gminy tak i w Wołczkowie na zebranie licznie przybyli mieszkańcy tego Sołectwa.

16 lutego 2011r. zebranie wiejskie w Dobrej wybrało nowe władze sołectwa.

Po raz kolejny Sołtysem Dobrej został Pan Eugeniusz Wawrzoła, a do Rady Sołeckiej weszli: Bożena Harłukowicz, Franicszek Grzeszczak, Ewa Szczuko.

15 lutego 2011r. w Bezrzeczu odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. W związku z brakiem quorum zebranie odbyło się w drugim terminie, tj. o 18.30. Oczekiwanie na drugi termin zebrania wypełniła zgromadzonym prezentacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy" przedstawiona przez jej Kierownika Panią Annę Bundz.

ZEBRANIA  WYBORCZE  - WYBÓR  SOŁTYSA I  RADY SOŁECKIEJ

W  SOŁECTWACH GMINY DOBRA - w bieżącym tygodniu

 

- Sołectwo Bezrzecze - 15 lutego 2011 r. godz. 18:00 w Klubie przy ul. Koralowej 61c w m. Bezrzecze;

- Sołectwo Dobra - 16 lutego 2011 r. godz. 18:00 w Klubie przy ul. Granicznej 31 w m. Dobra;

- Sołectwo Wołczkowo - 17 lutego 2011 r. godz. 18:00 w Klubie przy ul. Lipowej 11a w m. Wołczkowo;

W przypadku stwierdzenia braku quorum, wyznacza się dodatkowy termin zebrania, w tym samym dniu o godz. 18:30.

10 lutego 2011r. w Mierzynie odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory nowych władz sołectwa. Na zebranie przybyła liczna grupa mieszkańców Mierzyna, nie stanowiło to jednak quorum wystarczającego do rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie. Zebranie rozpoczęło się więc w drugim terminie.

Przed przystąpieniem do wyborów władz Sołectwa uroczyście podpisana została umowa na budowę szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20-etap I.

9 lutego 2011r. mieszkańcy Skarbimierzyc i Redlicy wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. Podobnie jak w innych sołectwach tak i w Skarbimierzycach frekwencja była duże i zebranie odbyło się w pierwszym terminie.

Sołtysem na kolejną kadencję wybrany został Pan Krzysztof Fabijański, który pełnił tę funkcję w kadencji 2006-2010. Do Rady Sołeckiej Sołectwa Skarbimierzyce weszli:  Sławomir  Frej, Jan Przygoda, Ewa Kasprzak i Jan Chrabąszcz.

Zebranie wiejskie w Stolcu odbyło się 8 lutego 2011r. Mieszkańcy sołectwa licznie przybyli na zebranie, co pozwoliło na rozpoczęcie zebrania w pierwszym wyznaczonym terminie. Sołtys wsi w kadencji 2006-2010 Pani Irena Wasylów złożyła sprawozdanie z pracy rady sołeckiej, a następnie przystąpiono do wyborów władz sołectwa.

Sołtysem sołectwa Stolec wybrany został Krzysztof Stojkowski. Skład ilościowy Rady Sołeckiej zebranie ustaliło na 3 osoby, a do rady  wybrani zostali: Jacek Supernak, Grzegorz Pieszko i Mariusz Kusztykiewicz.

ZEBRANIA  WYBORCZE  - WYBÓR  SOŁTYSA I  RADY SOŁECKIEJ

W  SOŁECTWACH GMINY DOBRA

w bieżącym tygodniu odbędą się:

 

- Sołectwo Stolec - 8 lutego 2011 r. godz. 18:00 Klub w m. Stolec;

- Sołectwo Skarbimierzyce - 9 lutego 2011 r. godz. 18:00  Klub w m. Skarbimierzyce;

- Sołectwo Mierzyn - 10 lutego 2011 r. godz. 18:00 w Restauracji Nord przy ul. Lubieszyńskiej 1 w m. Mierzyn;

 

W przypadku stwierdzenia braku quorum, wyznacza się dodatkowy termin zebrania, w tym samym dniu o godz. 18:30.