Zdjęcie kierowcy za kierownicą samochoduW dniu 17 września 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Oprócz podwyższenia ilości przyznawanych punktów karnych za szczególnie groźne wykroczenia drogowe wzrosła także ilość przyznawanych punktów karnych za często popełniane drobniejsze wykroczenia związane z nieprawidłowym zatrzymaniem i postojem pojazdu.

Poniżej wyciąg z wykroczeń związanych z naruszeniami przepisów ruchu drogowego w zakresie zatrzymania i postoju oraz niestosowania się do znaków i sygnałów podawanych np. przez strażnika gminnego. 

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej

- 2 ETATY –

 Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl 
w zakładce: Zatrudnienie - Nabór - rok 2022.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2022 r. do godziny 16.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93.

                                                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                   Gminy Dobra

W dniu Święta Straży Gminnych i Miejskich składam Państwu najlepsze życzenia oraz serdecznie dziękuję za trud ponoszony podczas pełnienia codziennej służby.

Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Znak: Straż Gminna DobraW związku z odbywającymi się festynami w poszczególnych miejscowościach w dniu 20 i 27 sierpnia Straż Gminna wyjątkowo pracować będzie w godzinach 14:00-22:00. Z uwagi na ewentualne trudności z połączeniem telefonicznym wskazane jest korzystać z numeru komórkowego do strażników gminnych:

501 701 076

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Znak: Straż Gminna DobraW związku z odbywającymi się festynami w dwóch miejscowościach w dniu 16 lipca Straż Gminna wyjątkowo pracować będzie w godzinach 15:00-23:00. Z uwagi na ewentualne trudności z połączeniem telefonicznym wskazane jest korzystać z numeru komórkowego do strażników gminnych:

501 701 076

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Symbol Straży Gminnej w DobrejStraż Gminna w Dobrej w dniu 07 czerwca uzyskała informację o poszukiwaniu dwójki nastolatków ze Szczecina (15 i 17 lat), którzy od 06 czerwca byli poszukiwani. Zgłoszenie zaginięcia było zgłoszone na Policję. Matka jednego z nastolatków w rozmowie telefonicznej wskazała, że około godzinę wcześniej telefon jej dziecka zalogował się w rejonie m. Wołczkowo. Natychmiast patrol strażników gminnych rozpoczął penetrację terenów leśnych w pobliżu miejscowości. Po około godzinie poszukiwań nastolatkowie zostali odnalezieni. Powiadomiono rodziców poszukiwanych oraz Policję celem odwołania poszukiwań. Nastolatkowie zostali odebrani przez rodziców z siedziby straży gminnej. 

Komendant Straży Gminnej

Znak drogowy "Strefa zamieszkania"Na terenie Gminy na niektórych drogach, w tym na terenie spółdzielni, ustawiony jest znak drogowy D-40 "Strefa zamieszkania". Niestety ogromna część kierujących pojazdami nie zna znaczenia tego znaku, co prowadzi do licznych nieporozumień. Między innymi znak taki znajduje się na terenie szkoły podstawowej w Mierzynie.

Znak D-40 "strefa zamieszkania" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych).

Resztki paneli podłogowychStrażnicy gminni w dniu 18 marca dwukrotnie ujawnili spalanie niedozwolonych odpadów. W jednej z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą w piecu spalane były odpady poprodukcyjne z płyt wiórowych, laminowanych itp. Właściciel tłumaczył się, że nie zdawał sobie sprawy, że spalanie takich odpadów jest zabronione. Został ukarany maksymalnym mandatem karnym i ostrzeżony, że w przypadku powtórzenia się takiego czynu może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych wpłynęło zgłoszenie wskazujące na bardzo duże zadymienie i ognisko na terenie jednej z nieruchomości w Mierzynie. Na miejscu stwierdzono spalanie w ognisku dużej ilości odpadów typu panele podłogowe, płyty itp. Także ten sprawca został ukarany maksymalnym mandatem karnym.

Podkategorie